Tuổi thọ của các loài động vật trong tự nhiên

  • 119

Trong thế giới tự nhiên có những động vật chỉ sống vài ngày, nhưng có nhiều loài có thể sống hàng trăm năm hoặc thậm chí gần như bất tử.

Tuổi thọ của các loài động vật