Ý tưởng máy thu bão trong lòng đất của hai nữ sinh lớp 5