Video: Lốc xoáy màu đỏ trên bầu trời miền Tây Australia