Video: Dựng hàng rào quân sự 400m trong chưa đầy 1 phút