Vì sao tay người trẻ bị nhăn khi ngâm nước, tay người già thì không?