Tuyết rơi lần đầu tiên sau 37 năm trên sa mạc Sahara