Trung Quốc: Khai quật tượng Phật Bồ Tát 1500 năm tuổi