Trung Quốc đang xây dựng nhà máy nhân bản vô tính lớn nhất thế giới có thể nhân bản loài người