Trung Quốc đã "giải cứu" người dân khỏi ô nhiễm không khí bằng cách nào?