Trí thông minh nhân tạo có nên được bảo vệ bởi quyền con người?