TP.HCM: Khánh thành phòng đào tạo vi-rút học đầu tiên