Tìm thấy trong pháo đài cổ chiếc xe ngựa 2000 năm tuổi