Thời tiết không bình thường hiện nay bắt nguồn từ hiện tượng lạ ở Bắc Cực