Thiên thạch to bằng tòa nhà 10 tầng bay sát trái đất