Thay đổi biểu tượng của nút nhấn trên thanh công cụ