Thái Lan: Phát hiện loài cá đuối gai độc nước ngọt