Sự khác biệt "ít người biết" giữa nam và nữ phi hành gia