Steve Jobs đã dự đoán trước sự xuống dốc của Apple từ cách đây hơn 20 năm