Siêu núi lửa Italy sắp tỉnh giấc, đe dọa nửa triệu dân