“Siêu nhân” học ngoại ngữ khó nhất thế giới trong 1 tuần