Sẽ có thuốc ngăn ngừa lão hoá da do ánh sáng mặt trời