Scent Drops - Loại nước hoa của tương lai, ngửi được, sờ được và biết "kể chuyện"