Sao Mộc, sao Kim và sao Hỏa xếp thẳng hàng trên bầu trời