Sao Hỏa, Mặt Trăng và sao Kim xếp thẳng hàng trên bầu trời Anh