Rồng Komodo, quái vật thời tiền sử sắp tuyệt chủng