Phi hành gia Nga lắp đặt tấm bảo vệ cho Trạm không gian quốc tế