Phát triển thành công loại bọt giúp xương bị hỏng hồi phục một cách nhanh chóng