Phát minh lại thành công chiếc bóng đèn, có thể phát sáng trong vòng 40 năm