Phát hiện thời điểm xuất hiện của virus Ebola đầu tiên trên thế giới