Phát hiện một cây gỗ hóa thạch dài 200 triệu năm tuổi