Phát hiện lớp sóng vô hình đang "cuồn cuộn" trên Trái đất