Phát hiện đồng hồ Thụy Sĩ trong ngôi mộ 400 tuổi ở Trung Quốc