Phát hiện điểm yếu của “siêu vi khuẩn” kháng thuốc