Phát hiện cách khắc họa "ông Trời" của người cổ đại