Phát hiện bộ não "sống" trong buồng trứng thiếu nữ 16 tuổi