Phát hiện bằng chứng vi khuẩn "ma cà rồng" gần 1 tỉ năm tuổi