Pháp thực hiện ca phẫu thuật không trọng lượng đầu tiên