Ở tuổi 14, cô gái Ấn Độ đã sáng chế ra máy giặt chạy bằng chân