Những thói quen "không hiểu vì sao" khiến con người xấu hổ