Những quả cầu plasma siêu nóng phóng ra từ ngôi sao hấp hối