Những làn sóng khổng lồ trong không khí khuấy động thời tiết khắc nghiệt