Những chú chó "huyền thoại" trong lịch sử thế giới