Nhờ có cá mập, đảo ngọc du lịch tại Philippines hồi sinh thần kì