Nhân chứng kể về lần giáp mặt 2 UFO cầu lửa khổng lồ