Nhà sáng chế tí hon, thất bại ba lần trước khi chế thành công máy diệt ruồi