Nhà khoa học "Giáo hoàng" dự đoán được cái chết của mình