Nguy hiểm không ai biết vì lỗi đứng chờ tàu hỏa không đúng cách