Người Nhật đã có giải pháp cho vấn đề tế nhị "hôi nách viêm cánh" ngày hè