Người Neanderthal tuyệt chủng vì bị người tinh khôn ăn thịt?