Ngày 9/7: Johannes Kepler xuất bản cuốn sách “Bí mật vũ trụ” và mô hình vũ trụ Platon